Opetusfilosofia

Keho ja ääni

Laulutekniikkaa voi paketoida ja nimetä monella eri tavalla. Kuitenkin lauluäänen kehittämisessä, oli se sitten äänen soinnin työstämistä tai äänialan laajentamista, on kyse samasta asiasta – kehon ja äänen välisestä yhteydestä. Jotta ihminen voi käyttää äänensä koko skaalaa, äänen tulisi saada tukea ja voimaa kehosta.

Vapaasti tuotettuna ääni ei myöskään rasitu ja väsy. Minulle tärkeintä on tukea ja auttaa laulajaa hänen omassa prosessissaan, ohjata oikealla tavalla oikeaan aikaan sillä jokaisen tapa ja rytmi omaksua ja sisäistää asioita on yksilöllinen. Samoin olemme yksilöitä fyysisten ominaisuuksiemme osalta ja näitä asioita huomioin laulajieni kanssa.

Prosessina lauluharjoittelua voi hyvinkin verrata urheiluun. Urheilla voi rentona harrastuksena ilman että suhtautuu siihen erityisen tavoitteellisesti, tai jos henkinen sitoutuminen ja motivaatio on korkealla, lajissa kuin lajissa voi kehittyä ja edistyä tasolle jota ei ehkä itsekään olisi uskonut mahdolliseksi. Laulussa pätee aivan sama periaate! Ja kuten urheilussakin, laulussa todellinen kehitys edellyttää, että harjoittelee asiat hyvin lihasmuistiin. Kehomme muistaa ja osaa sen, mitä olemme eniten tehneet ja toistaneet ja perusasioihin ja -tekniikkaan on jokaisella tasolla palattava, jotta pääsee eteenpäin. Tästä syystä laulutunneillani tehdään monenlaisia harjoituksia, joiden avulla opetamme keholle uutta lihasmuistia vanhan tilalle sekä vahvistamme jo hallussa olevia asioita.

Ota äänesi haltuun

Ääni on meille kaikille hyvin henkilökohtainen asia. Ääni paljastaa meistä monia asioita – se kertoo luonteesta, mistä olemme kotoisin, miten kommunikoimme muiden kanssa ja…tietysti tunteista ja tunnetiloista. Monelle oma ääni voi tuntua myös vieraalta – emme ihan tunnista omaa ääntämme videolla tai äänityksellä. Laulu on hieno tapa oppia tuntemaan oma ääni ja sitä kautta äänellä ja laululla ilmaiseminen ja esiintyminenkin alkaa tuntua luontevammalta ja turvalliselta.

Ääni on tärkeä työkalu, sillä sen tulisi palvella meitä arjessa, työssä, laulussa sekä esiintymistilanteissa läpi elämän. Lähtötilanteesta riippuen oman äänen ’haltuunotto’ voi olla pitkäkin prosessi, ja niin kauan kuin tähän prosessiin suhtautuu avoimella, uteliaalla ja innokkaalla mielellä, voi nauttia jokaisesta pienestäkin edistysaskeleesta ja harjoituksesta. Oman äänen hallinta tuo itsevarmuutta ja iloa elämään.

Keeping it fun!

Laulaminen on mahtavaa! Ja jotta se tuntuisi jokaisella kerralla mahtavalta, tarkkuutta ja keskittymistä vaativien harjoitusten lisäksi lauletaan joka kerralla paljon laulajan omavalintaista musiikkia. Tutustakin kappaleesta voimme työstää sinulle oman version ja tulkinnan muuntelemalla rytmiikkaa, melodiaa tai vaikka tempoa.